Xây dựng mở rộng trụ sở Cục Viễn thông VNTA

Thông tin công trình :

Quy mô dự án : Công trình cấp I, chức năng văn phòng. Gồm một khối nhà cao 28 tầng nổi và 04 tầng hầm. Diện tích sàn tầng nổi 37.400 m2. Diện tích sàn tầng hầm 11.370 m2

Hạng mục do Công Ty TNHH KIN LONG Việt Nam  thi công : Chân nhện + tay bắt kính L300FY Xước + kính thủy lực; Củ nối “Z15 L=70mm” Xước; Tay bắt kính TC31 Xước; Chân nhện 250A21 Xước


G

024 3557 9978

;